Jak korzystać z WebCopiera

Przy wolno działających łączach do sieci Internet bardzo utrudnione jest korzystanie bezpośrednio z zasobów WWW. Otwieranie kolejnych stron trwa długo, rozprasza uczniów i dezorganizuje pracę na lekcji. Można temu zaradzić zapisując zasoby sieci na serwerze i udostępniając je wszystkim szkolnym komputerom. Istnieje kilka programów służących temu celowi. Jednym z nich jest darmowy WebCopier.

 

 

Tryb postępowania przy korzystaniu z WebCopiera

Poniższy opis prezentuje niektóre tylko możliwości WebCopiera,
zawiera animacje i grafiki ilustrujące tekst.

 

 

Na początek należy przygotować na pulpicie folder, który pomieści ściąganą stronę { Dla zapominalskich: wkazujemy myszką puste miejsce na pulpicie, wciskamy prawą myszkę, przesuwamy ją aż pokaże Nowy, tu czekamy chwilę, az sie co rozwinie, przesuwamy na Folder, wciskamy lewą myszką jeden raz, wciskamy z klawiatury BackSpace ( <-- ) i wpisujemy czterejpancerniipies, Enter i już po bólu}

 

Pora by uruchomić WedCopiera np. z paska narzędzi lewym kliknięciem myszki

 

 

 

 

Każdorazowa czynność ściągania i zapisywania w sieci szkolnej zawartości stron WWW zwana jest projektem. Na początku określić musimy jego właściwości. W tym celu przyciskamy NewProject na pasku narzędzi i .Nasz projekt jest jeszcze bezimienny, jeśli nie planujemy bardzo zaawansowanych prac w przyszłości, możemy nie zmieniać domyślnej nazwy i pójść . Adres strony możemy wybrać z lub wpisać " z ręki ". Wybierzmy to drugie - pozostawmy kropkę gdzie była i . W pustą ramkę trzeba wpisać adres ściąganej strony: www.czterej pancerniipies.czolg i . Tu niespodzianka bo chcą od nas nazwę użytkownika i hasło dostępu do strony. " Nic to Michałku " - powiedzmy sobie, bo przecież Czterej Pancerni nie wspominając o psie nie mają nic do ukrycia, zostawiamy więc pola puste i .

 

 

 

Teraz rzecz bardzo ważna: żebyśmy nie gonili za plikami po całej pracowni musimy powiedzieć, gdzie zostanie zapisane to co ściągniemy - wybierzmy Pulpit

 

i .

 

Program pyta się czy chcemy ustawić swoje własne parametry pracy programu - pewnie, że chcemy. Postawmy zatem kropkę jak na obrazku i .

Mamy co chcieliśmy, aż głowa boli od ilości decyzji do podjęcia. Do odważnych świat należy ( mamy wszak obok rysunek ze ściągą ).

 

 

Później, jak zwykle i nic nie zmieniając na następnym

ekraniku - .

WebCopier gotów jest już wykonać za nas czarną robotę obsługi ściągania www.czterejpancerniipies.czolg.

Nie zwlekając więc, znając standardowe magnetowidowe przyciski, uruchamiamy maszynerię .

Po prawdzie to czas na kawę, zmobilizujmy się jednak jeszcze raz i utemperujmy zapędy WebCopiera.

Nie można pozwolić, by ściągnął do naszej szkoły cały Internet. Gdy rozpocznie się "downloading" mamy okazję, by wcisnąć Settings

Możemy tu grzebać i wpisywać czego tylko dusza zapragnie, na szczęście możemy też niczego nie zrobić

 

 

 

 

Gdy wrócimy ze spaceru z psem i przeczytamy naszą ulubiona codzienną Wyborczą (lub co innego) robimy to co na obrazku .

 

Nic na tym najlepszym ze światów nie trwa wiecznie, bez żalu więc rozstajemy się z WebCopierem. Nasza strona mieści sie w folderze czterejpancerniipies na Pulpicie i trzeba udostępnić ją w szkolnym intranecie, no ale to już zupełnie inna historia ...