SCENARIUSZ LEKCJI

DLA KLASY PIERWSZEJ

PRZEPROWADZONEJ W CZASIE

„ŚWIĘTA KICZU”


Temat: Czy grozi nam hegemonia kiczu?

Niedyskretny urok kiczu.

Czym jest i jak funkcjonuje kicz?

(właściwy temat sformułują uczniowie )
Cele: poznawczy-cechy współczesnej kultury masowej,

-próba definicji kiczu i jego odmian


kształcący-rozwijać umiejętność tworzenia własnych

kryteriów wartościowania i wyboru,

-umiejętność krytycznego obcowania z kiczem,


wychowawczy-jeśli mamy świadomość, że coś jest kiczem-

to nie możemy w kiczu tkwić.


Środki dydaktyczne: podręcznik-J.Kowalikowa,U.Zydek-Bednarczuk,

Współczesna polszczyzna

słowniki:Słownik języka polskiego,

Słownik poprawnej polszczyzny ,inne ;

wytwory kultury masowej przygotowane przez

uczniów;reklamy telewizyjne –przygotowane

przez nauczyciela;muzyka disco polo.Forma pracy:praca w grupach,praca z tekstem,reklamą telewizyjną,

drama.TOK LEKCJI


(propozycja 1.-na jedno zajęcie lekcyjne)

1.Oglądanie wszystkich zgromadzonych w klasie eksponatów,

będących nośnikami kiczu(5 min.).

2.Podział klasy na trzy zespoły (plansze,mazaki):

I-zajmuje się opisem przedmiotów wraz z ich systematyką i wnioskami;ustalenie -dlaczego mają one znamiona kiczu (jakość,

estetyka,funkcje);

II-zajmuje się kulturą disco polo (zarówno twórcami,odbiorcami,

jak i samą muzyką wraz z tekstami);

III-zajmuje się reklamami telewizyjnymi,rozpatrując,co jest nośni-

kiem kiczu i czemu służy (nośniki kiczu:kobiece i męskie ciała,dzieci,

sceneria,zwierzęta ...).

ok.20 min.


3.Prezentacja(15 min.)

4.Rekapitulacja.Podanie pracy domowej.******************

(propozycja 2.-na dwie jednostki lekcyjne)


1.Wprowadzenie nauczyciela:

„Kicz tkwi w głębi każdego z nas .Jest on równie stałym elementem jak grzech;wszak istnieje teologia kiczu”.

(twierdzenie Abrahama Mole)

Nie będziemy kiczu potępiać,lecz zastanowimy się:

1)czym jest?

2)jak funkcjonuje?

Najczęściej towarzyszy nam kicz w: (eliminujemy kicz akademicki)

-przedmiotach użytkowych,

-reklamie telewizyjnej,

- muzyce.

2.Obserwacja przygotowanych eksponatów.

3.Podział na grupy :I.Część-wybór po jednym eksponacie do opisu

Dlaczego jest kiczem?a/jakość wykonania

b/estetyka

c/funkcje.

Prezentacja wniosków na planszach.Czy kicz dnia spełnia te wymogi?

(kicz dnia wybierają uczniowie z wystawy ogólnoszkolnej)

II.Część-kultura disco polo

a/piosenka dnia-przypomnienie tekstu

b/praca z podręcznikiem –teksty piosenek str.377

c/praca w grupach:-kim są twórcy?

-kim jest odbiorca?

-wartość muzyki

-wartość i poprawność tekstów

d/podsumowanie.

III.Część-reklama telewizyjna/3 reklamy/

a/ustalenie w grupach:-co jest nośnikiem kiczu?

-czemu służy?

4.Podsumowanie:Czym jest kicz?(to sztuka szczęścia)

Jak funkcjonuje?

Wspólne ustalenie tematu przeprowadzonej lekcji.

5.Drama:rzeźby pt.”Kicz”.

6.Podanie pracy domowej:-sprawozdanie z lekcji lub

-Kicz to sztuka szczęścia.Wypracowanie

OPRACOWAŁY I ZREALIZOWAŁY :

Polonistki z Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Paczkowie

mgr Anna Tychota, mgr Jolanta Kalisz