Wykorzystanie bazy danych do opracowania wyników testu.

Pomysł i realizacja: Krzysztof i Wioletta Smaga

 

Każdy test jest przedstawiony jako jeden rekord, składający się z kilku podglądów-formularzy:

1. Formularz "PARAMETRY TESTU" zawiera podstawowe informacje:

Pola "Kmax", "Pmax", "Rmax" i "Dmax" automatycznie zliczają ilość pytań z poszczególnych kategorii.

Pola "Kmin", "Pmin", "Rmin" i "Dmin" przedstawiają minimalną liczbę pytań z poszczególnych kategorii niezbędną do zaliczenia danego poziomu. Otrzymuje się ją poprzez pomnożenie MAX ilości pytań z danego poziomu przez mnożnik ustalany dla każdej kategorii w zakresie od 50% - 100%.

Po wypełnieniu "KARTY TESTU UCZNIA",

gdzie odpowiedzi uczniów są automatycznie oceniane ( z uwzględnieniem poszczególnych poziomów wymagań ) dane są przenoszone do trzech formularzy w celu dalszej ich analizy.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Formularz "WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE PYTAŃ" automatycznie ustala:

W jego dolnej części dostępny jest przewijany panel z punktacją, na podstawie której dokonywane są obliczenia.

 

 

 

 

3. Formularz "WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE TESTU" automatycznie podaje:

 

 

4. Formularz przedstawiający "ŁATWOŚĆ PYTAŃ W ZALEŻNOŚCI OD OCEN UCZNIÓW"

opiera się na automatycznym ustaleniu ocen w "KARTACH TESTU UCZNIA". Dzięki takiemu przedstawieniu danych można w prosty sposób ocenić, czy zadanie dobrze różnicuje uczniów wzdłuż całej skali osiągnięć.

 

 

 

 

 

 

 

Działanie projektu pokazane jest na filmie, który można pobrać i odtworzyć na własnym komputerze ( plik typu *.exe )

Pobierz plik tst_sab.exe

 

 

 

 

 

 

Literatura

  1. Niemierko Bolesław "Pomiar wyników kształcenia", WSiP Warszawa 1999, wydanie I
  2. Królikowski J., Steckiewicz C. "MATEMATYKA", WKŁ, wydanie XI