Zakres materiału dla poszczególnych działów 

Logowanie się do sieci Windows 2000, Środowisko Windows 95/98.
1. Zalogowanie się do sieci.
2. Dostosowanie Pulpitu do potrzeb użytkownika.
    a. Właściwości - ustawienia w zakładkach: 
        - Tło:
        - Deseń;
        - Tapeta;
        - Wygaszacz ekranu:
        - rodzaj wygaszacza;
        - czas oczekiwania;
        - Wygląd:
        - dobranie Schematu;
        - ustawienia dla wybranych elementów środowiska. 
    b. rozmieszczenie ikon na Pulpicie;
    c. tworzenie nowych folderów na Pulpicie;
    d. wstawianie na Pulpit skrótów.
3. Budowa typowego okna środowiska Windows 95/98.
    a. znajomość nazewnictwa poszczególnych elementów okna;
    b. otwieranie i zamykanie okien na kilka sposobów;
    c. wykorzystanie paska narzędzi.
4. Pomoc i umiejętność korzystania z niej.
    a. wywołanie okna pomocy i wyszukiwanie pomocy na określony temat;
    b. kopiowanie i drukowanie tekstów pomocy.
5. Eksplorator i jego wykorzystanie.
    a. budowa okna Eksploratora - dostosowanie do potrzeb użytkownika;
    b. przeglądanie zasobów komputera;
        - zmiana napędów;
        - rozwijanie drzewa folderowego;
        - otwieranie i zamykanie folderów;
    c. wykorzystanie prawego klawisza myszki - menu kontekstowe i umiejętność jego wykorzystania;
    d. wykorzystanie polecenia Znajdź;
    e. zakładanie folderów i budowanie drzewa folderów;
    f. kopiowanie i przenoszenie plików i folderów;
    g. ustawienia okna Opcje - kojarzenie typu pliku z aplikacją;
    h. uruchamianie programów z poziomu Eksploratora.
6. Przeznaczenie i wykorzystanie foldera Mój komputer.
    a. przeglądanie zasobów komputera przy pomocy okna Mój komputer;
    b. wyświetlanie podstawowych informacji o zasobach (Właściwości);
    c. formatowanie i kopiowanie dyskietek.
7. Przeznaczenie i wykorzystanie foldera Panel sterowania.
    a. ustawienie daty i czasu systemowego;
    b. ustawienia dotyczące myszki;
    c. ustawienia dotyczące klawiatury;
    d. instalacja i odinstalowywanie programów.
8. Przygotowanie dyskietek ratunkowych.
    a. tworzenie dyskietki systemowej;
    b. tworzenie dyskietki startowej;
    c. tworzenie kopii zapasowej plików konfiguracyjnych - program ERU.

Edytor tekstu WORD 
1. Uruchomienie aplikacji;
2. Dostosowanie układu strony:
    a. rozmiar;
    b. orientacja;
    c. marginesy.
3. Widoki dokumentu, powiększenie.
4. Wyświetlanie i ukrywanie pasków narzędziowych, ich dostosowywanie.
5. Wprowadzanie tekstu i jego podstawowa obróbka:
    a. zmiana czcionki i rozmiaru czcionki;
    b. nadawanie stylów (B, I, U);
    c. wyrównanie tekstu (justowanie);
    d. wykorzystanie linijki do formatowania tekstu;
    e. wykorzystywanie ustawień w menu - Format/Czcionka...
    e. sprawdzanie pisowni.
6. Zaawansowana edycja tekstu:
    a. inicjały;
    b. indeksy górne i dolne;
    c. wstawianie symboli;
    d. wstawianie numerów stron, modyfikacja w nagłówku i stopce;
    e. wstawianie znaków podziału;
    f. automatyczne dzielenie wyrazów;
    g. wstawianie pola tekstowego;
    h. wstawianie autokształtów;
    i. wykorzystanie ustawień w menu Format/Autokorekta ...;
    j. wykorzystanie ustawień w menu Edycja/Znajdź ... i Edycja/Zamień ...
    k. wypunktowywanie i numerowanie.
7. Kopiowanie i przenoszenie tekstu:
    a. z wykorzystaniem menu - Edycja;
    b. poprzez piktogramy paska narzędzi;
    c. poprzez przeciąganie;
    d. z wykorzystaniem prawego klawisza myszki.
8. Wykorzystywanie ustawień w menu - Format/Akapit...
9. Zapisywanie tekstu do pliku, wczytywanie pliku, zmiana nazwy zapisywanego pliku.
10. Wstawianie "ramki".
11. Wstawianie kolumn;
12. Wstawianie tabel, obramowywanie, cieniowanie;
13. Wstawianie grafiki (gotowe cliparty z biblioteki WORD-a) i jej obróbka:
    a. zmiana rozmiarów;
    b. wycinanie elementów;
    c. "oblewanie" grafiki tekstem.
14. Wstawianie wzorów matematycznych.
15. Tworzenie korespondencji seryjnej;
16. Tworzenie elektronicznych formularzy.
17. Wstawianie wykresów.
18. Wstawianie do tabel formuł i ich sortowanie.
19. Wstawianie hyperłączy.
20. Drukowanie dokumentu.

Arkusz kalkulacyjny Excel 7.0
1. Uruchomienie aplikacji.
2. Nazewnictwo poszczególnych elementów okna i piktogramów.
3. Dostosowanie układu strony:
    a. rozmiar;
    b. orientacja;
    c. marginesy;
    d. nagłówek i stopka.
4. Poruszanie się w obrębie arkusza i skoroszytu, nadawanie nazw arkuszom.
5. Wprowadzanie danych do komórek:
    a. tekst;
    b. dane liczbowe;
    c. daty;
    d. formuły.
6. Zmiana szerokości kolumn - dostosowywanie do wpisów w komórkach.
7. Wstawianie i usuwanie kolumn i wierszy.
8. Wypełnianie komórek serią danych.
9. Obramowywanie i cieniowanie tabel.
10. Formatowanie komórek:
    a. liczba;
    b. wyrównanie;
    c. czcionka.
11. Obliczanie równań matematycznych.
12. Wprowadzanie formuł do tabeli.
13. Tworzenie wykresów.
14. Tworzenie bazy danych.
15. Wykorzystanie formularza w bazach danych:
    a. wprowadzanie nowych rekordów;
    b. usuwanie rekordów;
    c. przeszukiwanie bazy danych.
16. Sortowanie bazy danych.
17. Zaawansowane operacje na bazach danych:
    a. wykorzystanie Autofiltra;
    b. wykorzystanie Zaawansowanego filtra;
    c. kopiowanie wyszukanych rekordów;
    d. tworzenie wykresów po filtrowaniu bazy.
18. Zapisanie prac do pliku i ich ponowne wczytywanie.
19. Drukowanie:
    a. całego arkusza;
    b. fragmentu arkusza;
    c. wykresu.
20. Tworzenie aplikacji w Visual Basic - tylko w mat-inf.

Wykorzystanie Internetu i FrontPage 2000
1. Uruchomienie przeglądarki, budowa okna.
2. Wpisywanie adresów internetowych, wykorzystanie hiperłączy.
3. Wyszukiwanie informacji w Sieci:
    a. portale ogólnotematyczne;
    b. wyszukiwarki internetowe.
4. Zakładanie konta internetowego, wysyłanie wiadomości.
5. Wykorzystanie programów FTP.
4. Uruchomienie programu FrontPage 2000 - tworzenie witryny:
    a. budowa okna, przeznaczenie poszczególnych elementów, poruszanie się w obrębie programu;
    b. ustawienia parametrów strony;
    c. wprowadzanie i modyfikacja tekstu;
    d. podgląd tworzonej strony;
    e. zapisywanie witryny;
    f. wstawianie grafiki;
    g. wstawianie hiperłączy (tekst, obiekty graficzne i ich fragmenty);
    h. wstawianie komponentów;
    i. wykorzystanie tabel do tworzenia stron;
    j. wykorzystanie ramek do tworzenia stron internetowych;
    k. samodzielne przygotowanie prostych elementów graficznych.


Wymagania na poszczególne oceny - Windows 95/98
dopuszczający
1. Zalogowanie się do sieci.
2. Dostosowanie Pulpitu do potrzeb użytkownika.
    a. rozmieszczenie ikon na Pulpicie;
    b. tworzenie nowych folderów na Pulpicie.
3. Budowa typowego okna środowiska Windows 95.
    a. znajomość nazewnictwa poszczególnych elementów okna;
4. Eksplorator i jego wykorzystanie.
    a. budowa okna Eksploratora - dostosowanie do potrzeb użytkownika;
    b. zmiana napędów.
5. Przeznaczenie i wykorzystanie foldera Mój komputer.
    a. przeglądanie zasobów komputera przy pomocy okna Mój komputer;
    b. zakładanie folderów i budowa drzewa folderowego;
    c. formatowanie dyskietek.
dostateczny - to co na dopuszczający + dodatkowo:
1. Dostosowanie Pulpitu do potrzeb użytkownika.
    a. Właściwości - ustawienia w zakładkach: 
        - Tło:
        - Deseń;
        - Tapeta.
        - Wygląd:
        - dobranie Schematu.
2. Budowa typowego okna środowiska Windows 95.
    a. otwieranie i zamykanie okien na kilka sposobów.
3. Pomoc i umiejętność korzystania z niej.
    a. wywołanie okna pomocy i wyszukiwanie pomocy na określony temat.
4. Eksplorator i jego wykorzystanie.
    a. przeglądanie zasobów komputera;
    b. rozwijanie drzewa folderowego;
    c. otwieranie i zamykanie folderów;
    d. zakładanie dokumentów tekstowych.
5. Przeznaczenie i wykorzystanie foldera Mój komputer.
    a. wyświetlanie podstawowych informacji o zasobach (Właściwości);
6. Przeznaczenie i wykorzystanie foldera Panel sterowania. 
    a. ustawienie daty i czasu systemowego;
    b. ustawienia dotyczące myszki;
    c. ustawienia dotyczące klawiatury.
dobry - to co na dostateczny + dodatkowo:
1. Dostosowanie Pulpitu do potrzeb użytkownika.
    a. Właściwości - ustawienia w zakładce Wygaszacz ekranu: 
        - rodzaj wygaszacza;
        - czas oczekiwania;
    b. wstawianie na Pulpit skrótów.
2. Budowa typowego okna środowiska Windows 95.
    a. wykorzystanie paska narzędzi.
3. Pomoc i umiejętność korzystania z niej.
    a. kopiowanie i drukowanie tekstów pomocy.
4. Eksplorator i jego wykorzystanie.
    a. wykorzystanie prawego klawisza myszki - menu kontekstowe i umiejętność jego wykorzystania;
    b. umiejętność wykorzystania polecenia Znajdź:
        - znana nazwa pliku.
    c. uruchamianie programów z poziomu Eksploratora.
5. Przeznaczenie i wykorzystanie foldera Mój komputer.
    a. kopiowanie dyskietek.
6. Przeznaczenie i wykorzystanie foldera Panel sterowania.
    a. instalacja i odinstalowywanie dodatkowych aplikacji Windows 95.
7. Wykorzystanie ScanDisk'a i Defragmentatora.
bardzo dobry - to co na dobry + dodatkowo:
1. Eksplorator i jego wykorzystanie.
    a. umiejętność wykorzystania polecenia Znajdź:
        - zakładka Data modyfikacji i Zaawansowane;
    b. kopiowanie i przenoszenie plików i folderów;
    c. ustawienia okna Opcje - kojarzenie typu pliku z aplikacją;
2. Przygotowanie dyskietek ratunkowych.
    a. tworzenie dyskietki systemowej;
    b. tworzenie dyskietki startowej;
    c. tworzenie kopii zapasowej plików konfiguracyjnych - program ERU;
3. Praca w sieci.
    a. przeglądanie zasobów;
    b. kopiowanie plików i folderów z innych komputerów;
    c. wysyłanie informacji do innych komputerów.


Edytor tekstu WORD 7.0
dopuszczający

1. Uruchomienie aplikacji;
2. Dostosowanie układu strony:
    a. rozmiar;
    b. orientacja;
    c. marginesy.
3. Wprowadzanie tekstu i podstawowa obróbka:
    a. zmiana czcionki i rozmiaru czcionki;
    b. nadawanie stylów (B, I, U);
    c. wyrównanie tekstu (justowanie);
    d. sprawdzanie pisowni.
dostateczny - to co na dopuszczający + dodatkowo:
1. Widoki dokumentu, powiększenie.
2. Zaawansowane wprowadzanie tekstu i jego obróbka:
    a. indeksy górne i dolne;
    b. automatyczne dzielenie wyrazów.
3. Kopiowanie i przenoszenie tekstu:
    a. z wykorzystaniem menu - Edycja;
    b. poprzez piktogramy paska narzędzi.
4. Zapisywanie tekstu do pliku, wczytywanie pliku, zmiana nazwy zapisywanego pliku.
5. Wstawianie kolumn;
6. Wstawianie prostych tabel, obramowywanie
7. Wstawianie grafiki (gotowe cliparty z biblioteki WORD-a).
8. Drukowanie dokumentu.
dobry - to co na dostateczny + dodatkowo:
1. Wyświetlanie i ukrywanie pasków narzędziowych, ich dostosowywanie.
2. Zaawansowane wprowadzanie tekstu i jego obróbka:
    a. inicjały;
    b. wstawianie symboli.
3. Kopiowanie i przenoszenie tekstu:
    a. poprzez przeciąganie;
    b. z wykorzystaniem prawego klawisza myszki.
4. Zmiana odstępu między wierszami - menu - Akapit..., oraz odstępów między znakami.
5. Wstawianie "ramki".
6. Wstawianie grafiki (gotowe cliparty z biblioteki WORD-a) i jej obróbka:
    a. zmiana rozmiarów;
    b. wycinanie elementów;
    c. "oblewanie" grafiki tekstem.
7. Wstawianie wzorów matematycznych.
bardzo dobry - to co na dobry + dodatkowo:
1. Tworzenie korespondencji seryjnej;
2. Tworzenie elektronicznych formularzy.
3. Wstawianie i modyfikacja wykresów.
4. Wstawianie zakładek i hiperłączy.

Arkusz kalkulacyjny Excel 7.0
dopuszczający
1. Uruchomienie aplikacji.
2. Nazewnictwo poszczególnych elementów okna i piktogramów.
3. Dostosowanie układu strony:
    a. rozmiar;
    b. orientacja.
4. Poruszanie się w obrębie arkusza i skoroszytu, nadawanie nazw arkuszom.
5. Wprowadzanie danych do komórek:
    a. tekst;
    b. dane liczbowe;
6. Zmiana szerokości kolumn - dostosowywanie do wpisów w komórkach.
dostateczny - to co na dopuszczający + dodatkowo:
1. Dostosowanie układu strony:
    a. marginesy;
    b. nagłówek i stopka.
2. Wprowadzanie danych do komórek:
    a. daty.
3. Wstawianie i usuwanie kolumn i wierszy.
4. Obramowywanie i cieniowanie tabel.
5. Formatowanie komórek:
    a. liczba;
    b. wyrównanie;
    c. czcionka.
6. Zapisanie prac do pliku i ich ponowne wczytywanie.
dobry - to co na dostateczny + dodatkowo:
1. Wypełnianie komórek serią danych.
2. Wprowadzanie danych do komórek:
    a. formuły.
3. Obliczanie wyrażeń algebraicznych.
4. Tworzenie bazy danych.
5. Wykorzystanie formularza w bazach danych:
    a. wprowadzanie nowych rekordów;
    b. usuwanie rekordów;
    c. przeszukiwanie bazy danych.
6. Sortowanie bazy danych.
bardzo dobry - to co na dobry + dodatkowo:
1. Wprowadzanie zaawansowanych formuł do tabeli.
2. Zaawansowane operacje na bazach danych:
    a. wykorzystanie Autofiltra;
    b. wykorzystanie Zaawansowanego filtra;
    c. kopiowanie wyszukanych rekordów.
3. Sumy pośrednie.
4. Drukowanie:
    a. całego arkusza;
    b. fragmentu arkusza;
    c. wykresu.
5. Tworzenie aplikacji w Visual Basic - tylko w mat-inf.


Internet i FrontPage 2000
dopuszczający
1. Uruchomienie przeglądarki, budowa okna.
2. Wpisywanie adresów internetowych, wykorzystanie hiperlinków.
3. Uruchomienie programu FrontPage 2000
    a. budowa okna, przeznaczenie poszczególnych elementów, poruszanie się w obrębie programu;
dostateczny - to co na dopuszczający + dodatkowo:
1. Wyszukiwanie informacji w Sieci:
    a. portale ogólnotematyczne;
2. Programu FrontPage 2000
    a. ustawienia parametrów strony;
    b. wprowadzanie i modyfikacja tekstu;
    c. podgląd tworzonej strony;
d. zapisywanie witryny;
dobry - to co na dostateczny + dodatkowo:
1. Wyszukiwanie informacji w Sieci:
    a. wyszukiwarki internetowe.
2. Zakładanie konta internetowego, wysyłanie wiadomości (e-mail).
3. Programu FrontPage 2000
    a. wstawianie grafiki; 
    b. wstawianie hyperlinków (tekst, obiekty graficzne i ich fragmenty);
    c. wstawianie komponentów;
    d. wykorzystanie tabel do tworzenia stron;
bardzo dobry - to co na dobry + dodatkowo:
1. Wykorzystanie programów FTP.
2. Programu FrontPage 2000
    a. wykorzystanie ramek do tworzenia stron internetowych;
    b. samodzielne przygotowywanie prostych elementów graficznych.

Władysław Sosulski
Nauczyciel II LO Nysa
zb_sos@poczta.onet.pl