Program wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

z technologii komputerowej i informacyjnej

Opracował mgr Jarosław Bień LO Gogolin


cz.1 Podstawowy kurs obsługi komputera w systemie Windows

czas trwania : 20 lekcji

Kursant będzie potrafił:

* opisać schemat funkcjonalny komputera
* rozróżniać podstawowe elementy budowy komputera
* operować podstawowymi pojęciami informatycznymi
* obsługiwać podstawowe aplikacje systemu WINDOWS (kalkulator, eksplorator, odtwarzacze multimedialne, itd.)
* rozmieszczać i zarządzać oknami na pulpicie
* konfigurować pulpit, mysz i klawiaturę
* edytować proste teksty (Notatnik, WordPad) i rysunki (Paint)
* kopiować i przenosić fragmenty rysunków i tekstów
* drukować dokumenty,
* kopiować i przenosić obiekty pomiędzy różnymi aplikacjami,
* korzystać w elementarny sposób z podstawowych usług INTERNETU (Internet Explorer)
* korzystać z nośników pamięci zewnętrznej: FDD, HDD, CDROM
* formatować dyski
* zarządzać folderami (drzewiasta struktura)
* kopiować i przenosić pliki pomiędzy różnymi folderami; kasować, zmieniać nazwy
* wyszukiwać pliki według kryteriów i uzyskiwać podstawowe informacje o pliku
* posługiwać się aplikacjami (encyklopedie, programy dydaktyczne)
* korzystać z elementarnych usług sieci komputerowej (udostępnianie plików i drukarek; przesyłanie wiadomości)

cz.2 Podstawowe techniki komputerowe w pracy szkoły -OFFICE

czas trwania: 30 lekcji

Kursant będzie potrafił:

 a) stosować zaawansowane techniki edycji tekstu (Word):

* tabele
* wypunktowanie i numeracja
* wstawianie obiektów (pliki, kliparty, autokształty,)
* korespondencja seryjna

 b) skanować dokumenty i przetwarzać programami OCR

 c) tworzyć proste arkusze kalkulacyjne (Excel):

* edycja komórek
* adresowanie komórek względne i bezwzględne, kopiowanie i przesuwanie
* proste formuły obliczeniowe, autosumy
* podstawowe funkcje (suma, maksimum, minimum, średnia, jeżeli, licz.jeżeli)
* kreator wykresów

 d) tworzyć i obsługiwać proste bazy danych (Access):

* definiowanie baz danych (podstawowe typy pół)
* przeglądanie, sortowanie, dodawanie i usuwanie rekordów
* elementarne kwerendy
* kreator formularzy
* raporty

e) tworzyć prezentacje multimedialne (PowerPoint)

cz.3 Internet (zaawansowane)

czas trwania : 15 lekcji

Kursant będzie potrafił :

* konfigurować modemowe połączenia
* konfigurować i obsługiwać program poczty elektronicznej
* konfigurować i obsługiwać przeglądarkę stron WWW
* zakładać konta e-mail i witryny WWW
* wysłać na serwer strony internetowe i modyfikować jej zawartość programami FTP
* w zaawansowany sposób wyszukiwać informacje w Internecie
* zachowywać w pamięciach udostępniane w Internecie informacje, pliki, serwisy w częściach lub całości
* pobierać pliki w przerywanych połączeniach
* korzystać z edukacyjnych serwisów internetowych