Rozkład materiału
Elementy Informatyki
DKO 4015-6/95
(2 godziny tygodniowo  w cyklu jednorocznym)
opracował mgr Jarosław Bień
LO GOGOLIN

I.WPROWADZENIE DO INFORMATYKI.

 1. BHP pracowni. Przedmiot badań informatyki.

II. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE.

 1. Cyfrowy zapis informacji.
 2. Systemy liczbowe -bit jako elementarna porcja informacji.
 3. Schemat funkcjonalny komputera.
 4. Start komputera-zadania BIOS.
 5. Zagrożenia dla zdrowia wynikające z pracy z komputerem oraz sposoby ochrony przed tymi zagrożeniami.

III. SIECI KOMPUTEROWE

 1. Sieci komputerowe i ich zadania. Zasady pracy w sieci.
 2. Logowanie i podstawowe komendy sieci.

IV. SYSTEM OPERACYJNY.

 1. Rola i zadania systemu operacyjnego.
 2. Graficzne i tekstowe interfejsy użytkownika.
 3. Pliki i foldery. Programy.
 4. Podstawowe zlecenia systemowe.

  -zmiany: nazwy, atrybutu, daty, czasu
  -formatowanie dysków
  -kopiowanie plików
  -zakładanie i kasowanie plików, katalogów.

 5. Konserwacja systemu komputerowego.
 6. Kontrola umiejętności: system operacyjny.

V. Elementy sieci INTERNET

 1. Internet i jego usługi.
 2. WWW -obsługa przeglądarek internetowych.
 3. Metody wyszukiwania informacji w internecie.
  (wyszukiwarki, serwisy i kanały informacyjne).
 4. Zapis i wydruk witryn i ich fragmentów.
 5. Zakładanie kont pocztowych. Obsługa poczty e-mail.
 6. Wyszukiwanie i gromadzenie informacji - ćwiczenia.
 7. Praca kontrolna: internet.

VI. EDYTORY GRAFIKI.

 1. Wprowadzenie w edytory grafiki.
 2. Narzędzia edytora grafiki -podstawowe sposoby tworzenia obrazu.
 3. Przetwarzanie fragmentów i całości obrazu.
 4. Podstawowe formaty graficzne -zapis i odczyt rysunku z pliku. Wydruk.
 5. Grafika -ćwiczenia.
 6. Kontrola umiejętności: edytor grafiki.

VII. EDYTORY TEKSTÓW

 1. Wprowadzenie w edytory tekstów. Zasady edycji tekstów.
 2. Formatowanie tekstów.
 3. Tabele i kolumny.
 4. Wstawianie obiektów do teksu.
 5. Korespondencja seryjna.
 6. Edytor tekstu-ćwiczenia.
 7. Edytor tekstu-ćwiczenia.
 8. Praca kontrolna: edytor tekstów.

VIII. PROGRAMY ANTYWIRUSOWE

 1. Wirusy komputerowe i ich grupy. Metody zabezpieczania komputerów i sieci komputerowych przed wirusami.
 2. Obsługa programów antywirusowych.

IX. PROGRAMY PAKUJĄCE I ARCHIWIZUJĄCE

 1. Przeznaczenie programów pakujących i archiwizujących
 2. Pakowanie i rozpakowywanie plików i katalogów. Kopie bezpieczeństwa.

X. ARKUSZE KALKULACYJNE

 1. Arkusze kalkulacyjne-wprowadzenie.
 2. -11.Tworzenie i praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego:
   1. rachunkowość np. budżet domowy, sklepik szkolny, kalkulacja wycieczki
   2. gromadzenie danych np. książka telefoniczna, spis inwentarza
   3. opracowanie danych pomiarowych np. wyników pomiarów z doświadczeń fizycznych
   4. obliczenia matematyczne i wykresy funkcji >np. tworzenie tabel wartości funkcji trygonometrycznych
   5. graficzna reprezentacja danych np. rozkład wydatków w budżecie

   12. Praca kontrolna: arkusze kalkulacyjne.

XI. BAZY DANYCH

 1. Gromadzenie i przetwarzanie dużych ilości informacji-wprowadzenie w bazy danych.
 2. Zakładanie bazy danych. Typy danych.
 3. Edycja i przeglądanie elementów bazy danych.
 4. Przeszukiwanie i porządkowanie bazy danych.
 5. Selekcja danych.
 6. -8. Praktyczne wykorzystanie bazy danych-ćwiczenia np. w tworzenie katalogu biblioteki szkolnej, spisu inwentarza pracowni, książki telefonicznej itp.

    9. Kontrola umiejętności: bazy danych.

XII. OD PROBLEMU DO PROGRAMU

1. Pojęcie algorytmu.
2-3. Przykłady algorytmów-ćwiczenia.
4. Wprowadzenie w języki programowania. Środowisko pakietu programowania i jego obsługa.
5. Struktura programu. Elementy języka.
6-7. Programowanie prostych obliczeń matematycznych.
8-9. Programowanie przekształceń i analiz tekstów, w tym dialogu z komputerem na zasadzie rozpoznawania tekstów.

+2 godziny do dyspozycji