Stanisław Rożniatowski

konsultant ds. Internetu

WODIP Opole

Konto internetowe w WODIP Opole.

 

Wiele opolskich szkół posiada możliwość połączenia internetowego. Zdecydowana większość z niego korzysta. Najczęściej wykorzystywane w szkołach usługi to poczta elektroniczna /e-mail/ i przeglądanie stron WWW.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu /WODIP/ oferuje wszystkim szkołom podstawowym i średnim, a także nauczycielom w nich pracującym - bezpłatne konta internetowe. Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty ?

Konto internetowe pozwala na szerokie wykorzystanie poczty elektronicznej. Istnienie ich na jednym serwerze dla wielu nauczycieli w szkole, upraszcza konfigurowanie usług dostępu /jednakowe ustawienia serwera dla każdej osoby/, pozwala na korzystanie z list dyskusyjnych specjalnie dla nauczycieli tworzonych, ułatwia komunikację nauczycielom jednej specjalności, pozwala w końcu na zamieszczenie prywatnej strony WWW każdego nauczyciela lub szkoły.

Jak założyć konto ? Wystarczy przesłać zgłoszenie z potwierdzeniem szkoły na adres naszego Ośrodka. O istnieniu konta szkoła /nauczyciel/ zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie wraz z niezbędnymi informacjami /identyfikator i hasło dostępu/.

Poniżej przedstawiono wymagane do prawidłowej konfiguracji dostępu do swojego konta na naszym serwerze.

-----

Adres serwera : piast.wodip.opole.pl

Adresy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej : mail.wodip.opole.pl

Adres e-mail szkoły : ID@wodip.opole.pl

Adres e-mail nauczyciela : ID@wodip.opole.pl

lub Imie.Nazwisko@wodip.opole.pl

Adres strony WWW : www.wodip.opole.pl/~ID

lub http://www.wodip.opole.pl/~ID

Kontakt z administratorem serwera : stan@wodip.opole.pl

lub Stanislaw.Rozniatowski@wodip.opole.pl

UWAGA ! ID jest nadanym przez administratora identyfikatorem,

Imie.Nazwisko – imię i nazwisko nauczyciela /bez polskich znaków/

-----

1. Dostęp do konta e-mail.

Każde konto chronione jest przez identyfikator /ID/ użytkownika i hasło dostępu /PASS/. Są one nadawane przez administratora serwera w momencie zakładania konta internetowego. Identyfikator to kilka liter /zazwyczaj skrót imienia i nazwiska nauczyciela lub skrót nazwy szkoły i miejscowości w której się znajduje/. Nie zawiera “polskich” znaków /ą, ę, ź, .../. Hasło to kilka /by zapewnić bezpieczeństwo/, różnych znaków : liter dużych i małych cyfr i innych znaków. Hasło również nie zawiera polskich znaków.

UWAGA ! Do poprawnego skonfigurowania programu pocztowego wymagane są identyfikator użytkownika, hasło dostępu oraz adresy serwerów poczty wychodzącej i przychodzącej : mail.wodip.opole.pl

Przykłady identyfikatorów : jkowal, splubniany, anowak, lo1brzeg, erokosz

Przykładowe hasła : wC1;oP, a98PI,ko, Bc9q!K1, as45/Ns

Przykładowe adresy e-mail : lostrzelce@wodip.opole.pl

spkomprach@wodip.opole.pl

stan@wodip.opole.pl

Stanislaw.Rozniatowski@wodip.opole.pl

2. Dostęp do prywatnych /szkolnych/ stron WWW.

Konto internetowe każdego użytkownika to odpowiedni, chroniony hasłem, katalog na dysku twardym serwera. Dostęp do niego posiada tylko właściciel konta. Miejscem na składowanie plików składających się na stronę WWW /pliki HTML, graficzne, muzyczne i inne/ jest podkatalog o nazwie public_html. Najprostszą metodą dostępu do niego jest posłużenie się programem typu FTP /polecamy WS_FTP/.

UWAGA ! Do poprawnego połączenia ze swoim kontem wymagane jest podanie adresu serwera : piast.wodip.opole.pl

Przykłady adresów stron WWW : www.wodip.opole.pl/~lochrobry

www.wodip.opole.pl/~stan

www.wodip.opole.pl/~spkomrach

3. Dostęp do list dyskusyjnych.

W chwili obecnej na naszym serwerze /piast.wodip.opole.pl/ funkcjonuje jedna, ogólnodostępna lista dyskusyjna – doradcy. Każdy użytkownik serwera /szkoła, nauczyciel/ jest do niej automatycznie dopisywany w momencie zakładania konta internetowego. Lista ma na celu wymianę informacji wśród nauczycieli, komunikatów dla szkół oraz ułatwić kontakt z doradcami metodycznymi i konsultantami ds. informatyki. Wszystkie listy e-mail wysyłane na adres listy dyskusyjnej “doradcy” są automatycznie przysyłane do każdego użytkownika serwera.

Adres listy “doradcy” : doradcy@wodip.opole.pl

Istnieje możliwość założenia kolejnych list dyskusyjnych dla zainteresowanych grup nauczycieli lub szkół /fizyka, chemia, reforma, .../. Propozycje kierować na adres administratora serwera.

-----

Zapraszamy również do częstego zaglądania na strony WWW naszego Ośrodka : http://www.wodip.opole.pl zobaczysz na nich między innymi :

-----