Jak korzystać z Biuletynu Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu?

W Biuletynie wszystkie publikacje umieszczane są w następującej postaci:

Data Autor Tytu- Przedmiot Plik do pobrania

Data umieszczenia Imiŕ i Nazwisko Autora publikacji Tytu- publikacji kategoria publikacji 00 KB
format: DOC

Dyskietka z prawej strony ekranu umożliwia pobranie publikacji w postaci skompresowanej (*.zip) i zapisanie na swoim komputerze. Pamiętaj, że po pobraniu musisz rozpakować plik aby się z nim zapoznać. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, zapoznaj się z naszym opracowaniem dotyczącym sposobów korzystania z programu WinZip. Liczba z prawej strony oznacza rozmiar pliku do pobrania.

Data

Kliknięcie na nagłówku kolumny Data, umożliwi posortowanie publikacji według daty ich umieszczenia w Biuletynie. Ten sposób sortowania jest wybrany domyślnie.

Rozwinięcie listy --dowolna-- umo żliwi wybór daty umieszczenia publikacji, które mają zostać wyświetlone.


Autor

Kliknięcie na nagłówku kolumny Autor, umożliwi alfabetyczne posortowanie publikacji według autorów.

Rozwinięcie listy --dowolny-- umożliwi wybór autora publikacji do wyświetlenia


Tytu-

Kliknięcie na nagłówku kolumny Tytuł, umożliwi alfabetyczne posortowanie publikacji według ich tytułów.

Wpisanie dowolnego wyrazu do pustego pola, spowoduje wyświetlenie tylko tych publikacji które zawierają to słowo w swoim tytule.


Przedmiot

Kliknięcie na nagłówku kolumny Przedmiot, umożliwi posortowanie publikacji według kategorii w których zostały umieszczone.

Rozwinięcie listy --wszystkie-- umożliwi wybór kategorii z której mają być wyświetlone publikacje.


Plik do pobrania

Kliknięcie na przycisku Filtruj, spowoduje wyświetlenie tylko tych publikacji, które spełniają wymagania określone w polach pod nagłąwkami kolumn.

Zapis 00KB, oznacza rozmiar publikacji w kilobajtach.

Zapis format, oznacza program, w którym zostały umieszczone publikacje. Na przykład DOC oznacza dokument tekstowy w programie MS Word, a PPT oznacza prezentację multimedialną w programie MS Power-Point.

00 KB
format: DOC

 

Jeżeli publikacja została dostarczona w postaci HTML będzie możliwe jej wyświetlenie po kliknięciu na tytule publikacji. Aby wysłać e-mail autorowi publikacji, kliknij na nazwisko (o ile autor podał mi swój adres).

Powrót na stronę główną Biuletynu.