Jak umieścić swoje publikacje w Biuletynie RCRE w Opolu?

Kto może umieścić swój artykuł?

W "Biuletynie" może umieścić swoje opracowania każdy zainteresowany. Jeżeli masz swoje ciekawe prace którymi chciałbyś się podzielić to wystarczy wypełnić formularz i załączyć plik który zawiera treść publikacji. Pamiętaj o podaniu swoich danych:

Publikacja zostanie umieszczona w "Biuletynie" w ciągu kilku najbliższych dni.

Autorzy odpowiadają za treść i przestrzeganie praw autorskich.

Jak dostarczyć materiały do artykułu?

Dostarczone materiały w postaci dokumentów Worda (*.doc), arkuszy Excela (*.xls), prezentacji PowerPoint (*.ppt) lub innych, powinny być przed wysłaniem skompresowane do formatu (*.zip).

W przypadku gdy publikacja składa się z kilku dokumentów należy je spakować do jednego pliku zip.

RCRE nie ingeruje w treść artykułu, nie dokonujemy żadnych poprawek w przesłanych dokumentach. Powinny więc one zostać przesłane w postaci gotowej do umieszczenia w "Biuletynie". Nie dokonujemy także jakichkolwiek zmian w umieszczonych już publikacjach na prośbę autora. Dlatego obowiązkiem autora jest dokładne sprawdzenie nadsyłanych materiałów i dostarczanie ich do nas w postaci takiej w jakiej autor chce je umieścić. Data umieszczenia publikacji w Biuletynie oznacza, iż od tego dnia nie mogła ona ulec jakiejkolwiek zmianie. Jeżeli Autor chce umieścić kilka publikacji, powinny one zostać przesłane w odrębnych formularzach jako odrębne pliki ZIP.

RCRE zastrzega sobie prawo nieumieszczenia przysłanych materiałów bez podania przyczyny.

Jak uzyskać zaświadczenie o publikacji?

Jeżeli chcesz uzyskać zaświadczenie o publikacji i przydatnoci merytorycznej, musisz uzyskać akceptację właściwego doradcy metodycznego. Akceptację proszę przesłać fax-em (nr tel. 77/455-29-79) lub listownie do RCRE (45-315 Opole, ul. Głogowska 27). Do wystawienia zaświadczenia należy dostarczyć pełny adres domowy autora oraz pełny adres i nazwę szkoły w której autor publikacji jest zatrudniony.

Zaświadczenia są wystawiane w ciągu kilku dni od daty otrzymania informacji o przydatności merytorycznej publikacji i danych autora. Zaświadczenia można odbierać w sekretariacie RCRE w godzinach od 7:30 do 15:30. Telefon: +48774579895, 774579897, 774047531

Umieszczenie publikacji w Biuletynie jest bezpłatne, pobieramy jednak opłatę za wystawienie zaświadczenia. Wynosi ona 5 zł i jest płatna przy odbiorze zaświadczenia w sekretariacie RCRE.

Powrót na stronę główną Biuletynu.