logo

BIULETYN - Forum Wymiany Myśli Nauczycieli

Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
ul. Głogowska 27

Jak umieścić swoją publikację w Biuletynie i uzyskać zaświadczenie?
Jak korzystać z Biuletynu?

Autorzy odpowiadają za treść i przestrzeganie praw autorskich. 
RCRE nie odpowiada za treść i zawartość merytoryczną artykułów.
UWAGA!!! Należy nadsyłać kompletne prace. Po umieszczeniu w Biuletynie nie mogą one ulegać jakimkolwiek zmianom.
Formaty umieszczanych plików: DOC - Word, PPT - PowerPoint, XLS - Excel, HTML - Strona WWW, TXT - tekst, GIF - rysunki, zalecamy przed wysłaniem kompresje do formatu ZIP.
Jeśli jesteś zainteresowany umieszczeniem publikacji, przejdź na stronę zgłoszenie materiału do publikacji

formularz przesłania materiałów do publikacji

Imię i nazwisko
E-mail
Kategoria
Tutuł
Plik
Wyrażam zgodę na przetwarzenie danych osobowych
do celów organizacyjnych i administracyjnych RZPWE.
mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu
do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.
tak
Akceptuję regulamin publikacji materiałów tak

Dane osobowe podane powyżej podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów prawa i będą wykorzystane wyłącznie do celów organizacyjnych i administracyjnych RZPWE.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu przesyłania informacji o zmianie oferty RZPWE jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - „RODO”).
W odniesieniu do świadczenia usługi organizacji spotkania, szkolenia, warsztatu bądź wydarzenia przez Administratora Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
Administratorem danych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu z siedzibą o adresie: 45-315 Opole, ul. Głogowska 27; email: kontakt@rzpwe.opolskie.pl
Kontakt do inspektora danych osobowych - mail: iod@rzpwe.opolskie.pl