logo

BIULETYN - Forum Wymiany Myśli Nauczycieli

Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
ul. Głogowska 27

Jak umieścić swoją publikację w Biuletynie i uzyskać zaświadczenie?
Jak korzystać z Biuletynu?

Autorzy odpowiadają za treść i przestrzeganie praw autorskich. 
RCRE nie odpowiada za treść i zawartość merytoryczną artykułów.
UWAGA!!! Należy nadsyłać kompletne prace. Po umieszczeniu w Biuletynie nie mogą one ulegać jakimkolwiek zmianom.
Formaty umieszczanych plików: DOC - Word, PPT - PowerPoint, XLS - Excel, HTML - Strona WWW, TXT - tekst, GIF - rysunki, zalecamy przed wysłaniem kompresje do formatu ZIP.
Jeśli jesteś zainteresowany umieszczeniem publikacji, przejdź na stronę zgłoszenie materiału do publikacji

formularz przesłania materiałów do publikacji

Imię i nazwisko
E-mail
Kategoria
Tutuł
Plik
Wyrażam zgodę na przetwarzenie danych osobowych
do celów organizacyjnych i administracyjnych rcre.
mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu
do treści danych oraz ich poprawiania. Dane podaję dobrowolnie.
tak
Akceptuję regulamin publikacji materiałów tak

Dane osobowe podane powyżej podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133/97, poz 883 ze zm.)
i będą wykorzystane wyłącznie do celów organizacyjnych i administracyjnych RCRE.
Administratorem danych jest dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, ul. Głogowska 27.